Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website heeft MyIncentive B.V. met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. MyIncentive B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Wetgeving
De cookiewetgeving geldt sinds 5 juni 2012. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op de vaste schijf wordt geplaatst van de computer. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die de cookie heeft verschaft.

Gebruik van cookies
De wetgeving maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele cookies.
Functionele cookies maken gebruik van persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden.
Niet-functionele cookies zijn niet persoonsgebonden en anoniem, denk hierbij aan paginabezoeken. Functionele cookies vallen niet onder de nieuwe wetgeving. MyIncentive maakt gebruik van van beide soorten.

Niet-functionele cookies
MyIncentive B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. Hiermee zien we welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van Mijn MyIncentive, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en voorkeuren te onthouden.

Privacy Statement

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we u persoonsgegevens:

–          alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
–          niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden)
–          zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van MyIncentive B.V.

MyIncentive B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door MyIncentive B.V. bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:
▪ het aanvragen van informatie
▪ het inschrijven voor een incentive, reis of evenement

Incentive, event of groepsreis
Voor het maken van uw boeking hebben we uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer, betaalgegevens en voor een reis naar het buitenland per vliegtuig ook uw paspoortgegevens nodig. Daarmee kunnen we uw reis boeken en u op de hoogte houden over de boeking. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan de vliegtuigmaatschappij of aan een hotel.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Verzekeringen
Sluit u bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af dan zullen wij uw gegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat MyIncentive B.V. beeldmateriaal verzamelt wanneer u deelneemt aan een evenement, activiteit of reis. Alleen met uw  op voorhand gegeven toestemming plaatst MyIncentive B.V. dit op de website en/of social media.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt MyIncentive B.V. uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Myincentive B.V. heeft passende maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek
Wanneer  u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP- adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot u. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u toe waarom dat het geval is. .

Versie 1.0 – 29 oktober 2018